Rynek budowlany – energooszczędność i ekologia

2 lata ago Warsztat Medialny 0

Funkcjonalność, energooszczędność i ekologia – to mają być wyróżniki w branży budowlanej. Jak zmienia się zrównoważone budownictwo?

Czy obecne zagrożenia, z którymi mierzy się branża, pociągną za sobą zmiany w kierunku, w którym podąża rynek budowlany w 2022 roku? Chyba nikt nie wierzy już w to, że pandemia i okresy częściowej, przymusowej izolacji nie będą nam towarzyszyć również w 2022 roku. Jakie jeszcze zagrożenia niesie rok 2022?

– Galopujące ceny surowców i zapotrzebowanie na nie przekładają się niestety na dostępność wyrobów. Oprócz braków surowcowych mamy do czynienia na rynku także z ograniczonymi zasobami ludzkimi. Również transformacja energetyczna niesie za sobą sporo wyzwań – zwłaszcza produkcja materiałów budowlanych jest bardzo energochłonna, a koszty energii bezpośrednio wpływają na koszty wyrobów i rentowność przedsiębiorstw. W stabilizacji cen rynkowych nie pomaga również wysoka inflacja, a niższa dostępność kredytów może wpłynąć na ilość inwestycji w sektorze mieszkaniowym – mówi Cezary Naliwajek, Sales & Marketing Manager Insulation Europe w firmie Thermaflex.

Pomimo tych niesprzyjających warunków, ekspert zakłada kolejne wzrosty sprzedaży w 2022 roku. Wystarczy wyzwania stawiane przed branżą budowlaną postrzegać jako możliwości.

– Ze względu na rosnące koszty energii, inwestorzy będą skłonni by bardziej dbać o jakość oraz rodzaj wybieranej izolacji, co wcześniej nie stanowiło aż tak kluczowego aspektu w kontekście realizacji różnego rodzaju inwestycji. Właściwe decyzje w tym zakresie będą skutkować lepszą wydajnością energetyczną instalacji i długoterminowymi oszczędnościami. Dzięki temu, propagowane są bardziej efektywne i ekologiczne rozwiązania, które zmniejszają w znaczącym stopniu ryzyko utrat energetycznych. – mówi Cezary Naliwajek.

Budownictwo w 2022 roku – energooszczędność i ekologia

Zamknięci w domach od niemal dwóch lat zauważyliśmy pewne braki lub błędy budowlane, które zaczęły nam przeszkadzać. Zaczęliśmy poszukiwać lepszych rozwiązań w zakresie zarówno funkcjonalności, jak i energooszczędności oraz ekologii. Jednocześnie podążamy za zmianami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Te przepisy są kontynuacją przystosowania przepisów unijnych do naszych, krajowych. Zmiany te mają przede wszystkim spowodować, że budynki będą zużywały mniej energii, a więc będą bardziej przyjazne środowisku. Mają także zakładać, iż do budowy, rozbudowy czy modernizacji budynków trzeba będzie stosować materiały budowlane o lepszym niż dotychczas współczynniku przenikania ciepła. W przypadku izolacji mówimy o materiałach o lepszym współczynniku przewodzenia ciepła Lambda.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od zeszłego roku odpowiedzialność za wybór odpowiednich materiałów spada na inwestorów i projektantów. To oni będą musieli dokładnie sprawdzać produkty, które zostaną użyte podczas remontu lub budowy domu. Rezultatem wprowadzonych zmian ma być proekologiczne podejście do budownictwa oraz powstawanie wyłącznie energooszczędnych obiektów. Czy inwestorzy zyskają w 2022 roku na takim rozwiązaniu?

– Trudno powiedzieć, ponieważ te zmiany spowodują, iż budowa, remont czy modernizacja zapewne pochłoną więcej środków finansowych, natomiast koszty eksploatacji tych obiektów zapewne będą niższe z uwagi na zastosowanie lepszych materiałów oraz wdrożenie technologii opartych na odnawialnych źródłach energii. – mówi ekspert z firmy Thermaflex.

Biorąc pod uwagę zmiany prawne oraz postęp technologiczny widoczny wśród producentów rozwiązań budowlanych, główny nacisk podczas wyboru materiałów izolacyjnych zostanie położony na jakość produktów, a budownictwo ekologiczne będzie stawać się pewną normą, a nie tylko wybiórczym i krótkotrwałym trendem.

Jakie rozwiązania dla dobrego budowania?

Zrównoważone budownictwo opiera się na nowoczesnych rozwiązaniach produktowych.
Ważne jest, aby materiały posiadały odpowiednie ceryfikaty lub deklaracje świadczące o możliwościach wykorzystania ich w nowoczesnym budownictwie. Na przykład deklaracja EPD, która szczegółowo opisuje oddziaływanie produktu na środowisko oraz potwierdza, iż produkty te podlegają procesowi recyklingu. Każdy produkt, który chce otrzymać deklarację środowiskową EPD (Environmental Product Declaration), musi zostać poddany pełnej obserwacji podczas całego swojego cyklu życia.

– Przykładem takiego nowoczesnego rozwiązania izolacyjnego jest pianka poliolefinowa, która zapewnia wysoką jakość izolacji i w pełni nadaje się do recyklingu. Wykonane z takiej pianki otuliny i maty charakteryzują się bardzo dobrym współczynniku przewodzenia ciepła lambda oraz zamkniętą strukturą komórkową. Ponadto posiadają certyfikat Cradle to Cradle Bronze, czyli „od kołyski (ponownie) do kołyski”. Oznacza to, że w każdej chwili mogą zostać poddane recyklingowi i zawrócone do ponownej produkcji, nie tracąc przy tym swoich dotychczasowych właściwości oraz ograniczając ilość odpadów budowlanych i tym samym wpisując się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym – przyznaje Cezary Naliwajek z Thermaflex.

W przypadku budynków jednorodzinnych, najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie izolacji, które zapewnią nam długoletnie użytkowanie. Takie izolacje powinny zachowywać swoje właściwości i parametry techniczne bez zmian pomimo upływu lat, co gwarantuje nam z jednej strony oszczędność energii a z drugiej strony nie generuje kosztów związanych z remontami czy wymianą.
Współczesne produkty do izolacji powinny być również bezpieczne, czyli posiadać klasę reakcji na ogień co najmniej B, gwarantować skuteczną ochronę przed stratami energii cieplnej oraz stanowić barierę przeciwko kondensacji pary wodnej. Na tej bazie możliwe jest stworzenie zdrowej przestrzeni. Nowoczesne budownictwo, które z założenia w przyszłości ma stać się zeroenergetyczne, samowystarczalne lub pasywne, będzie opierać się na rozwiązaniach oferujących najwyższą jakość oraz zaawansowaną technologię.

Ograniczyć straty ciepła

Dobra izolacja to zatem taka, która jest wydajna przez cały okres jej użytkowania, pozwala ograniczyć straty ciepła do minimum i zapewniać ochronę przed skraplaniem się wilgoci. Izolacja każdego systemu – zarówno grzewczego, sanitarnego, chłodniczego, jak i wentylacyjnego – powinna być wytrzymała na ewentualne uszkodzenia i pracę w różnych warunkach. Izolacje muszą być właściwej klasy palności, gwarantować maksymalną ochronę cieplną, a także barierę przeciw kondensacji pary wodnej i najlepiej aby odpowiadały wymaganiom zielonego budownictwa. Przykładem takiego rozwiązania jest ThermaSmart PRO od Thermaflex, która w pełni odpowiada obowiązującym rozporządzeniom dotyczącym zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków, jak też wymagań izolacji cieplnych. Flagowe rozwiązanie firmy Thermaflex skutecznie redukuje straty ciepła, chroni rurociąg przed uszkodzeniami oraz zapewnia odporność ogniową – a w efekcie zapewnia wysoką efektywność energetyczną, zwiększając wydajność instalacji przez cały okres użytkowania.