Polityka Prywatności

Warsztat Medialny (WM) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta WM i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do WM obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: WM nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do WM oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez WM.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do WM możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do WM wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala WM zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez WM wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje eCard. W tym przypadku tylko system eCard zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze eCard znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane Wiadomości

WM zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości WM rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów WM. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych WM. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do WM przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. WM nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do WM i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez WM nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do WM mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do WM.

Regulamin szkoleń

Warsztat Medialny zaprasza na szkolenia prowadzone metodami aktywizującymi. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy oraz eksperci – praktycy z danej dziedziny. Grupa szkoleniowa obejmuje od 10 do 25 osób, jednak w szczególnych przypadkach możliwe są przypadki organizacji warsztatów także w mniejszych zespołach. Każdorazowo uczestnik, który wziął udział w pełnym szkoleniu otrzymuje świadectwo jego ukończenia.

Zapisy

Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.medialnie.info. Potwierdzeniem zapisu jest informacja zwrotna przesłana droga mailową.

Opłaty

Uczestnik po dokonaniu zgłoszenia otrzyma fakturę, by wpłacić podaną w ofercie kwotę przelewem na numer konta widniejący na fakturze. Opłaty należy dokonać co najmniej na 14 dni przed terminem szkolenia. W przypadkach, gdy – w miarę wolnych miejsc – zgłoszenie zostało dokonane na mniej niż 2 tygodnie przed zajęciami, opłatę trzeba dokonać niezwłocznie po otrzymaniu faktury proforma. Warsztat Medialny wystawi uczestnikom faktury VAT lub paragony.

Uiszczenie opłaty upoważnia do uczestnictwa w szkoleniu, korzystanie z materiałów szkoleniowych, otrzymania świadectwa jego ukończenia oraz korzystania z przewidzianych w ofercie posiłków i noclegów.

Przypadki szczególne

W przypadku odwołania szkoleń przez Warsztat Medialny (np. z powodu choroby prowadzącego czy zbyt małej liczby uczestników) opłata zostanie w całości zwrócona uczestnikowi lub – jeśli sobie tego życzy – zostanie przeznaczona na inną edycję szkoleń.

W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia przynajmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem – otrzyma on pełny zwrot kosztów, a jeśli zrezygnuje na mniej niż tydzień przed szkoleniem – Warsztat Medialny zwróci mu połowę kosztów.

Nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów szkolenia jeśli uczestnik zrezygnował z niego w dniu szkolenia lub opuścił zajęcia!

Za rezygnację uważa się mailowe, telefoniczne lub osobiste zgłoszenie nieobecności potwierdzone przez Warsztat Medialny.

Naszym uczestnikom zapewniamy miłą atmosferę, możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz swobodę wymiany myśli i pomysłów w klimacie bezpieczeństwa. Zastrzegamy sobie z związku z tym możliwość interwencji wobec osób, które swym zachowaniem czy brakiem kultury zakłócałyby szkolenie uniemożliwiając jego realizację. W skrajnych przypadkach może on zostać poproszony nawet o opuszczenie zajęć. W takim wypadku koszt uczestnictwa nie będzie zwracany.