Walka ze smogiem – zrób to dla ekologii i zadbaj o kieszeń

7 lat ago Warsztat Medialny 0

Walka ze smogiem to nie tylko konieczność wymiany pieców, ale to także właściwego docieplenie budynków. Co wybrać by zaoszczędzić na rachunkach?

Temat wraca z każdym odczytem ze stacji monitoringu powietrza. To dzięki tym urządzeniom oraz akcjom społecznym organizowanym między innymi przez Alarm Smogowy przestaliśmy przyjmować zanieczyszczone powietrze jako sezonową atrakcję. Smog zabija – stąd walka ze smogiem coraz mocniej trafia do naszej świadomości. I bardzo dobrze.

Patryk Białas z Katowickiego Alarmu Smogowego podkreśla, że z powodu  złej jakości powietrza co roku umiera 48 tys. Polaków. – Trzeba to głośno powiedzieć, że smog to nie jest postać z bajki – przekonuje. – To potwór, który nas zabija. Robi to wprawdzie powoli, ale bardzo skutecznie. Wywołuje: astmę, infekcję górnych dróg oddechowych, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, nadciśnienie, wylewy, zawały, udary, raka płuc, a także szybsze starzenie się układu nerwowego. Bardzo negatywnie wpływa na rozwój płodu. Każdego roku, oddychając katowickim smogiem, katowiczanie wdychają tyle rakotwórczego benzo(a)pirenu, jakby wypalali 7 papierosów dziennie. Smog szczególnie upodobał sobie kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze – dodaje Patryk Białas.

Walka ze smogiem – dociepl dom

Tematem do załatwienia, który pojawia się niemal na pierwszej linii frontu jest konieczność wymiany starych pieców głównie  w domach jednorodzinnych. W Małopolsce już powstała uchwała zobowiązująca do tego wszystkich właścicieli w ciągu najbliższych pięciu lat.

Nieco na uboczu stanął problem odpowiedniego docieplenia budynków. A przecież bez tego trudno będzie osiągnąć efekt ekologiczny. Co ci da montaż  nowego pieca jeśli i tak trzeba będziesz palić mocno, by ogrzać pomieszczenia, w których hula wiatr?

Programy dofinansowania wymiany pieców zwykle wymagają też sporządzenia audytu energetycznego, który ma potwierdzić, czy ciepło nie ucieka przez zimne ściany czy nieszczelne okna. A jeśli audyt wykaże taką potrzebę – by dostać dofinansowanie do wymiany kotła wcześniej trzeba będziesz musieć przeprowadzić termomodernizację.

Zainwestuj mądrze

Ograniczenie ilości pyłów wyrzucanych w powietrze to więc nie tylko sprawa kopcących pieców, ale i prawidłowego ocieplenia.

– Inwestując w energooszczędne technologie w budynkach można zredukować emisję aż 3,3 milionów ton CO2 do atmosfery – zauważa Benedykt Korduła, dyrektor marketingu ISOVER, producenta energooszczędnych materiałów izolacyjnych. – To tak jakby wyeliminować z ulic 100 milionów samochodów rocznie. Efektywna izolacja ogranicza emisję dwutlenku węgla i dwutlenku siarki o ponad połowę.

Najlepszym sposobem na ciepły dom jest więc unikanie strat energii. Stąd przygotowując się do budowy nowego domu tak ważne jest dbanie o odpowiednią izolację. Podobnie, zanim wymienisz piec w starszym budynku, pomyśl o termomodernizacji.

Właściwa izolacja ścian, dachu oraz instalacji, eliminująca miejsca ucieczki ciepła, przekłada się na ograniczenie energii. A mniej ciepła do ogrzania budynku to oszczędności oraz mniejsza emisję szkodliwych pyłów. W dobrze ocieplonym budynku nie ma potrzeby używania dużych pieców i wydawania kroci na na ogrzanie pomieszczeń.

Ciepła wełna czyli inwestycja długofalowa

Przygotowując się do inwestycji zasięgnij rady eksperta. By osiągnąć efekt, liczy się odpowiednia grubość izolacji, poprawny montaż, jak i jakość stosowanych rozwiązań. Musisz zwrócić uwagę, na to, by używany materiał taki jak wełna mineralna szklana czy skalna miała jak najniższy współczynnik przewodzenia ciepła. Licząc koszty pamiętaj, że to inwestycja długofalowa, której zyski odczuwalne są nie tylko w sezonie grzewczym, ale także przez cały rok.

– Materiał ten gwarantuje nie tylko komfort termiczny, ale także prawidłową akustykę, bezpieczeństwo pożarowe (produkty z wełny mineralnej są niepalne) oraz niezmienność parametrów przez cały okres użytkowania – mówi Henryk Kwapisz, dyrektor ds. relacji instytucjonalnych Grupy Saint-Gobain w Polsce. – Unikalność cech wyrobów z wełny mineralnej, daje inwestorom gwarancję, że stosując ją przez wiele lat w swoim domu jako izolację ścian, dachu i podłogi, zaoszczędzimy mnóstwo pieniędzy, będziemy mieć trwałe rozwiązania, a nasze zdrowie i środowisko będą bezpieczne.

Gaz plus ocieplenie równa się efekt ekologiczny

Walka ze smogiem ma więc różne oblicza. Liczy się nie tylko wymiana kotła, ale także odpowiednie docieplenie. A na tym nie warto oszczędzać, bo tylko połączenie obydwu elementów przyniesie spodziewany efekt. Montaż pieca gazowego w niedocieplonym budynku zrujnuje Ci kieszenie comiesięcznymi rachunkami. Tymczasem połączenie właściwego ocieplenia i gazowego pieca może przynieść niższe rachunki niż ogrzewanie węglem niedocieplonego domu!
Ciekawie to obrazuje raport na stronie czysteogrzewanie.pl wyliczający dokłądnie koszty ogrzewania. Jak się okazuje – stary kocioł węglowy o niskiej wydajności jest bardziej kosztowny w eksploatacji od pieca gazowego. Jednak docieplenie budynku w obu przypadkach da obniżenie kosztów, ale wciąż ogrzewanie gazowe będzie miało przewagę nad starym kopciuchem. Oczywiście tańsze będzie ogrzewanie, gdy masz piec zasypowy o wyższej sprawności lub kocioł podajnikowy.

A jak to się przedstawia w praktyce – podaję za Czym ogrzewać dom: mit taniego węgla:

Budy­nek #3

Trzy­pię­trowy kloc­ko­waty dom z lat 70. bez ocie­ple­nia i ze sta­rymi oknami
Powierzch­nia: 200m2
Roczne zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię: 150kWh/m2
Suma ener­gii potrzeb­nej do ogrze­wa­nia w ciągu roku: 30 000 kWh
Koszty uzy­ska­nia tej ener­gii z róż­nych źródeł

Węgiel, kocioł zasy­powy, spr. 30% 11 121zł
Węgiel, kocioł zasy­powy, spr. 60% 5554zł
Węgiel, kocioł podaj­ni­kowy, spr. 80% 4166zł
Gaz ziemny, spr. 95% 8772zł

Co wybrać? Duży i nie­ocie­plony dom to duży koszt ogrze­wa­nia. W tym wypadku róż­nica w cenie mię­dzy ogrze­wa­niem węglo­wym a gazo­wym to pra­wie 4000zł. Dla takiej kwoty wielu będzie skłon­nych popra­co­wać dodat­kowo w kotłowni. Oczy­wi­ście węgiel opłaca się pod warun­kiem racjo­nal­nego uży­wa­nia go. Jeśli ma być palony byle jak, skoń­czy się na nie­ustan­nym nie­do­grza­niu budynku, ponie­waż koszt takiej imprezy robi się kosmiczny. Taniej będzie nawet ogrze­wać gazem, niż byle jak dymić węglem.

Budy­nek #4

Taki sam dom z lat 70. jak #3, ale ocie­plony 10cm sty­ro­pianu i z nowymi oknami
Powierzch­nia: 200m2
Roczne zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię: 100kWh/m2
Suma ener­gii potrzeb­nej do ogrze­wa­nia w ciągu roku: 20 000 kWh
Koszty uzy­ska­nia tej ener­gii z róż­nych źródeł

Węgiel, kocioł zasy­powy, spr. 30% 7407zł
Węgiel, kocioł zasy­powy, spr. 60% 3700zł
Węgiel, kocioł podaj­ni­kowy, spr. 80% 2770zł
Gaz ziemny, spr. 95% 5847zł

Co wybrać? Taki sam dom jak #4 po ocie­ple­niu ma wyraź­nie mniej­szy ape­tyt na cie­pło. Za cenę ogrze­wa­nia węglo­wego sprzed ocie­ple­nia, można go teraz ogrzać gazem. Róż­nica ceny mię­dzy czy­stym ogrze­wa­niem węglo­wym a gazo­wym zma­lała już do 2000zł, co czyni gaz realną alter­na­tywą dla węgla.

Walka ze smogiem na dwóch frontach

Jeśli więc pada hasło: walka ze smogiem, musisz połączyć w jedną całość dwa zagadnienia – wymiany pieca i docieplenia budynku. Dopiero wtedy osiągniesz nie tylko efekt ekologiczny, ale i ekonomiczny.